CONTACT:

Dorpsbelangen Vrouwenparochie
t.a.v. secretariaat
Waling Dijkstrastraat 14
9077 SN Vrouwenparochie

e. dorpsbelang@froubuurt.nl

t. 06 38545673 (Arend Vijfschaft, secretaris)
t. 0518 402837 (Ruurd Tadema, voorzitter)

KVK nummer: 01104252
IBAN: NL15 RABO 0132065576